Skip to main content

Uppsala-stipendier

Årets Uppsalastudent

I samband med studentkårens jubileum vid Uppsala universitet år 2000 introducerade stiftelsen ett stipendium till Årets Uppsala-student. För att erhålla detta stipendium skall stipendiaten studera vid Uppsala Universitet, vara framgångsrik i sina studier, aktivt ha deltagit i studentlivet i Uppsala, företrädesvis genom att ha innehaft uppgifter inom studentkåren, samt visat sig vara en god och uppskattad kamrat. Stipendiat föreslås årligen av en på bred bas sammansatt jury bestående av representanter för rektorsämbetet, universitetsledningen och studentkårerna.

Stipendiebelopp: 150.000 kronor

www.uu.se

Katedralskolan

Katedralskolan i Uppsala har sedan många år fått föreslå stipendiater bland sina avgångselever som stipendiat. Även här gäller att eleven skall visa goda studieresultat men inte minst vara en god och uppskattad kamrat. Någon gång har också behovet av stipendium spelat roll.

Stipendiebelopp: 2 x 30.000 kronor