Kultur

Kultur

Stiftelsen delar varje år ut två stipendier inom området kultur:
• Confidencen Rediviva
• Giresta kyrkas musikstiftelse


Confidencen www.confidencen.se
Sedan många år stödjer stiftelsen verksamheten vid Ulriksdals Slottsteater, Confidencen Rediviva, som återuppstått under ledning av Kjerstin Dellert. En stipendiekommitté inom Confidencen bestående av bl.a. Prinsessan Christina Fru Magnuson, Kjerstin Dellert och Charlotte Wall framlägger förslag avseende stipendiater som sedan framträder på teatern.

Stipendiebelopp: 2 x 100.000 kronor


Giresta www.giresta.se
Giresta kyrka är församlingskyrka i den församling där Anders Wall växte upp. Han finansierade för mer än tio år sedan renoveringen av kyrkan och ombesörjde att den utrustades med en ny orgel och andra musikinstrument. Allt sedan dess hålls regelbundna konserter i kyrkan och i dessa konserter medverkar ofta elever vid Operahögskolan och Musikhögskolan, vilka som ett led i sin utbildning får framträda inför en kvalificerad publik. Bland dessa väljs årligen två, någon gång tre, ut och erhåller stipendium att användas vid elevens fortsatta utbildning.

Stipendiebelopp: 2 x 100.000 kronor


Tidigare har även stipendier getts ut inom området "Konst och kultur".
Johan Wahlgren, 2000
Gun Maria Pettersson, 1987
Jan-Åke Hillerud, 1987
Sverker Broström, 1985

Bilden: Maria Verbaite, Giresta-stipendiat 2008, i samband med en konsert på Uppsala Konsert & Kongress (foto: Johan Alp).