Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Lantbruk ligger Anders Wall varmt om hjärtat och redan för mer än tjugo år sedan inleddes ett samarbete med en stipendiekommitté under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i syfte att finna lämpliga stipendiater inom lant- och skogsbruket, vilka genom entreprenörsanda och kreativitet bidragit till landsbygdens utveckling. Särskild vikt har fästs vid om föreslagna stipendiater genom etablering av företag med inriktning på tillvaratagande av ortens möjligheter bidragit till sysselsättningen på landsbygden.

Stipendiebelopp: 100.000 kronor

Bilden: Erik Johansson, landsbygdsstipendiat 2004, driver framgångsrikt Häljegård utanför Umeå.