Skip to main content

Landsbygdsutveckling

Lantbruk ligger Anders Wall varmt om hjärtat och redan för mer än tjugo år sedan inleddes ett samarbete med en stipendiekommitté under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i syfte att finna lämpliga stipendiater.

Stipendiet har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer på landsbygden som genom ny­skapande produkter eller tjänster bidrar till lands­bygdens utveckling. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, innovation, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen.

Bilden: Erik Johansson, landsbygdsstipendiat 2004, driver framgångsrikt Häljegård utanför Umeå. 

Stipendiebelopp: 200.000 kronor

ksla.se