Internationella studier

Internationella studier

Inom området internationella studier delar stiftelsen ut följande stipendier varje år:

• Svenska Handelskammaren i Shanghai
• Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
• Stockholm School of Economics i Riga

Svenska Handelskammaren i Shanghai
Med sin stora befolkning, urgamla kultur och sitt numera allt effektivare näringsliv spelar Kina en betydelsefull roll i världssamfundet. Sverige har alltid haft goda relationer till Kina och svenskar har gott rykte i Kina som hederliga i affärer. Svenska företag ökar kontinuerligt sin närvaro i Kina, som blir en allt viktigare marknad för oss. Mot denna bakgrund har stiftelsen funnit det följdriktigt att introducera ett stipendium för praktik ett år vid Svenska Handelskammaren i Shanghai enligt samma riktlinjer som gäller för Svenska Handelskammaren i London. Stipendiet utlystes första gången på våren 2008 och Svenska Handelskammaren i Shanghai får själva välja ut en lämplig stipendiat mot bakgrund av insända ansökningar och intervjuer. Kandidaten skall sedan godkännas av stiftelsens styrelse.

Stipendiebelopp: 200.000 kronor
Länk till hemsida: www.swedishchamber.com.cn

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Mot bakgrund av de långvariga och starka band som existerar mellan Sverige och Finland bland annat på näringslivets område har stiftelsen sedan länge etablerat samarbete med Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), som efter ett särskilt ansökningsförfarande och i samverkan med tidigare stipendiater från Handelshögskolan får föreslå en stipendiat varje år. Mellan dessa stipendiater har utvecklats ett starkt nätverk och flera stipendiater har uppnått viktiga positioner i finskt näringsliv.

Stipendiebelopp: 125.000 kronor
Länk till hemsida: www.hanken.fi

Stockholm School of Economics i Riga
Som ett led i det svenska stödet till Baltikum efter dess frigörelse från Sovjetunionen har stiftelsen inlett ett samarbete med Stockholm School of Economics i Riga, en gång den näst största staden i det svenska stormaktsväldet. Stockholm School of Economics i Riga grundades och drivs fortfarande av Handelshögskolan i Stockholm. Stockholms School of Economics i Riga har numera hela Baltikum som upptagningsområde och får årligen föreslå en stipendiat till stiftelsens styrelse.

Stipendiebelopp: 125.000 kronor
Länk till hemsida: www.sseriga.edu.lv

Svenska Handelskammaren i New York
Under åren 1983-1995 delade stiftelsen även ut ett stipendium till Svenska Handelskammaren i New York och 1984-2016 ett stipendium till Svenska Handelskammaren i London.

Bilden: Linnéa Nilsson, stipendiat till Svenska Handelskammaren i London 2013, under en forskningsresa till Taiwan.