Skip to main content

Naturvetenskaplig forskning

Anders Walls Stiftelse samarbetar sedan länge med den rikstäckande organisationen Unga Forskare, som har omkring 3000 medlemmar. Syftet är att stödja ambitiösa och kreativa ungdomar som gjort framstående forskningsinsatser främst inom det naturvetenskapliga och medicinska området. Förbundet Unga Forskare tillsätter årligen en jury som bland ett stort antal ungdomar väljer ut och nominerar stipendiater. Stipendiet används för stipendiaternas fortsatta forskning och ofta i kombination med forskningsresor till framstående utländska lärosäten och institutioner.

Bilden: Mikael Ingemyr, Unga forskare-stipendiat 2012, forskar inom astronomi (foto: Seán Grey).

Stipendiebelopp: 200.000 kronor

ungaforskare.se