Mikael Ingemyr, Unga forskare-stipendiat 2012

Unga forskare

Anders Walls Stiftelse samarbetar sedan länge med det rikstäckande Förbundet Unga Forskare, som har omkring 3000 medlemmar. Syftet är att stödja ambitiösa och kreativa ungdomar som gjort framstående forskningsinsatser främst inom det naturvetenskapliga och medicinska området. Förbundet Unga Forskare tillsätter årligen en jury som bland ett stort antal ungdomar väljer ut och föreslår en stipendiat. Stipendiet används för stipendiaternas fortsatta forskning och ofta i kombination med forskningsresor till framstående utländska lärosäten och institutioner.

Stipendiebelopp: 150.000 kronor

Bilden: Mikael Ingemyr, Unga forskare-stipendiat 2012, forskar inom astronomi (foto: Seán Grey).

Unga forskare Länk till Förbundet Unga Forskares hemsida