Integritetspolicy

 • Personuppgiftsansvar
  Anders Walls Stiftelse och Anders Walls Vetenskapliga Stiftelse är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av dessa stiftelser.
 • Vilka personuppgifter behandlar vi?
  Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk, levande person. De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, epostadress, telefonnummer och foton i den mån vi har dessa uppgifter. Vi behandlar inte personnummer eller s.k. känsliga uppgifter såsom uppgifter om ras, politiska åsikter, religion eller hälsa.
 • Ändamålet med behandlingen 
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna inbjuda dig till olika stiftelsearrangemang såsom stipendieutdelningar, resor stipendiattävlingar, konserter och andra aktiviteter inom stiftelsernas ram. Vi vill också kunna informera dig om nya stipendiater, om händelser som berör oss och om vår utveckling i olika hänseenden. Vi önskar även ha kontakt med dig i andra sammanhang som rör oss, bl.a. – om du är stipendiat – ditt medlemskap i det nätverk som våra stipendiater utgör. Vi behandlar också dina personuppgifter för statistik och analys.
 • Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
  Vi menar att det är ett gemensamt och berättigat intresse och även till fördel för dig att behandla dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. I åtskilliga fall baserar vi även vår behandling av personuppgifter på uttryckligt samtycke att göra det samt på skyldighet enligt lag.
 • Dina rättigheter 
  Du har flera rättigheter beträffande dina personuppgifter. Du kan få tillgång till dem enligt särskilda regler. Du kan begära att få dem rättade eller kompletterade. Om du vill kan du få dem raderade men då kan vi inte längre hålla kontakt med dig och skicka inbjudningar etc. Du kan få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast avse vissa ändamål eller invända mot viss behandling av dem. I vissa fall har du rätt till information om eventuell personuppgiftsincident och du kan också om det är tekniskt möjligt få ut uppgifterna för användning på annat håll (dataportabilitet). Du kan framföra klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 • Personuppgiftsbiträden 
  Ibland får vi hjälp av företag eller institutioner (s.k. personuppgiftsbiträden) att behandla vissa av våra personuppgifter. För att säkra att personuppgifterna behandlas korrekt har vi träffat särskilda avtal med dessa företag eller institutioner. Avtalen innehåller klara instruktioner hur personuppgifterna ska behandlas för att inga utomstående ska få tillgång till dina personuppgifter.

Besöksadress

Strandvägen 5 A
Stockholm

Postadress

Box 7823
103 97 Stockholm

Cecilia Wikström

Stiftelsedirektör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 6283099

Marthe Niemi

Stiftelsesekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235

Marthe Niemi

Stiftelsesekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235


© Anders Walls Stiftelse.

Integritetspolicy