Skip to main content

Stipendier till unga talanger

Anders Walls Stiftelse

Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni, som består av tidigare Anders Wall-stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans. 

Vem kan få ett Anders Wall-stipendium?

Stiftelsen samarbetar sedan länge med institutioner och organisationer med bred överblick inom sina respektive områden och de lämnar årligen förslag på lämpliga stipendiater (se vidare under varje stipendium). Det är alltså inte möjligt för enskilda att själva ansöka om stipendium från stiftelsen. Stipendiaterna skall vara unga människor som visat prov på entreprenörsanda och kreativitet. Alla stipendier är avsedda för stipendiaternas fortsatta utbildning eller forskning.