Skip to main content

Entreprenörskap

Inom området Entreprenörskap delar stiftelsen varje år ut följande stipendier:

Ung Företagsamhet

Förbundet Ung Företagsamhet arbetar för att efter mönster av den amerikanska rörelsen Junior Achievement introducera och utveckla miniföretagandet i Sverige. Detta syfte förverkligas genom att låta ungdomar i åldern 15-19 år i grupper starta och driva egna miniföretag, s.k. UF-företag, kring en verklig affärsidé och under stöd av vuxna rådgivare med vana från näringslivet. Anders Wall var under ett antal år ordförande i den europeiska organisationen Young Enterprise. Stiftelsen stöder sedan 1985 denna verksamhet genom att låta förbundet årligen föreslå en stipendiat som väljs ut av en jury bland mer än 15 700 ungdomar.

Bilden: Sandra Wik, Ung Företagsamhet-stipendiat 2013. Hon startade UF-företaget Cut and Drive med affärsidén att frisören kommer till kunden istället för tvärtom.

Stipendiebelopp: 125.000 kronor

ungforetagsamhet.se

Handelshögskolan i Stockholm (SSE)

Handelshögskolan i Stockholm (SSE) är en av Europas ledande handelshögskolor med ett unikt nätverk i svenskt och internationellt näringsliv. SSE har genom åren utbildat ett stort antal framstående företagsledare och entreprenörer som har gjort betydande insatser inom framför allt näringslivet.

Inkubator- och acceleratorverksamheten SSE Business LAB har sedan 2001 utvecklat och gett stöd till över 200 företag, däribland Klarna, VOI och Digiexam.

Under 2021 inleder stiftelsen ett samarbete med SSE där en stipendiat årligen får föreslås till stiftelsens styrelse

Stipendiebelopp: 200.000 kronor

ssebl.com/wall