Ung företagsamhet

Ung företagsamhet

Förbundet Ung Företagsamhet arbetar för att efter mönster av den amerikanska rörelsen Junior Achievement introducera och utveckla miniföretagandet i Sverige. Detta syfte förverkligas genom att låta ungdomar i åldern 15-19 år i grupper starta och driva egna miniföretag, s.k. UF-företag, kring en verklig affärsidé och under stöd av vuxna rådgivare med vana från näringslivet. Anders Wall var under ett antal år ordförande i den europeiska organisationen Young Enterprise. Stiftelsen stöder sedan 1985 denna verksamhet genom att låta förbundet årligen föreslå en stipendiat som väljs ut av en jury bland mer än 15 700 ungdomar!

Stipendiebelopp: 100.000 kronor

Bilden: Sandra Wik, Ung Företagsamhet-stipendiat 2013. Hon startade UF-företaget Cut and Drive med affärsidén att frisören kommer till kunden istället för tvärtom. 

Ung företagsamhet Läs mer om Ung Företagsamhet på www.ungforetagsamhet.se