Skip to main content

Patrik Tigerschiöld

Styrelseledamot
  • Styrelseordförande i Bure
  • F.d. VD i Bure (2010-2013) samt investmentbolaget Skanditek (1999-2010), tidigare verksam inom bl.a. SEB och Hagströmer & Qviberg.