Skip to main content

Anders Wall

Stiftelsernas grundare och ordförande
  • Hedersmedlem Uppsala universitet
  • Med. dr h.c. Karolinska Institutet
  • Ek. dr h.c. Svenska Handelshögskolan Helsingfors
  • Agr. dr h.c. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
  • Hedersledamot Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
  • Ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Gustaf Adolfs-akademien
  • Styrelseordförande i Kjell och Märta Beijers Stiftelse