Skip to main content

Charlotte Wall

Vice ordförande
  • Styrelseledamot i Domarbo Skog AB
  • Grundare, styrelseledamot och delägare i Sturebadet Holding AB, Sturebadet Marina Tower AB och KFI Management AB.
  • Ordförande i Företagarna Heby och andre vice ordförande i riksstyrelsen för Företagarna.
  • Ledamot i Nyanlänt Företagande, Företagarnas integrationsprojekt.
  • Ordförande i Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse, ledamot i Giresta kyrkas musikstiftelse och ledamot i styrelsen för Ulriksdals Slottsteater, Confidencen.