Skip to main content

Nora Kigure

Stipendium: SSE Riga
2024
Genom att förena sitt intresse för friidrott och fitness med entreprenörskap har Nora utvecklat en digital plattform som ska underlätta kommunikationen mellan patienter och fysioterapeuter, samt erbjuda en kvalitativ katalog över rehabiliteringsövningar som utformats av experter inom området.
Video