Skip to main content

Helgi Reynisson

Stipendium: Giresta
2020
Barytonen Helgi Reynisson har kandidatexamen både från Operahögskolan och programmet för musik- och medieproduktion vid Musikhögskolan i Stockholm. Helgi tilldelades Wagnersällskapets Bayreuth-stipendium år 2020.
Video

Giresta-stipendium till mångsidig baryton

02 mars 2020
    Nyheter