Skip to main content

Muataz Lafta

Stipendium: Årets Uppsala-student
2021
Muataz Lafta studerar nionde terminen på läkarprogrammet samt på forskarprogrammet Early Doctorate at Uppsala University. Redan tidigt under läkarutbildningen blev Muataz Lafta intresserad av att forska. Han har hittills hunnit bedriva forskning inom sömn, könsskillnader i hjärnan samt neurokirurgi och är för närvarande doktorand inom neurovetenskap. I framtiden vill han gärna ägna sig åt neurokirurgi.
Video

Engagerad läkarstudent, forskare och blivande neurokirurg är Årets Uppsalastudent

22 december 2021
    Nyheter