Skip to main content

Sju miljöprojekt är nu på slutlistan över de nominerade till ett av världens största miljöpriser - Food Planet Prize. Ett pris som uppmärksammar lösningar som kan göra positiv skillnad i det globala livsmedelssystemet inom en tidsram på tio år.  

En av de nominerade är wallumnen Kenneth Alness, vars unika metod ThermoSeed är högintressant.

”ThermoSeed använder en unik metod för att pastörisera frön med het ånga, ta bort skadliga svampar, bakterier och insekter utan att använda kemikalier. Denna ångbehandling är ett alternativ till syntetiska bekämpningsmedel och fungicider, som är en av de mest skadliga aspekterna av modernt jordbruk,” lyder nomineringen.

Nomineringen till slutlistan annonserades på måndagen den 6 maj. Prissumman är på 2 miljoner dollar, och vinnaren koras den 28 juni i Stockholm. 

Hur känns det att vara en av de sju nominerade till världens viktigaste miljöpris?

- Fantastiskt erkännande efter en lång och inte helt enkel resa. Initialt var det inte många som trodde på lösningen, det var en rejäl uppförsbacke. Jag tänker även på alla som varit delaktiga, där Anders Wall initialt var ett värdefullt bollplank. Genom hans stipendium följde också värdefulla kontakter med andra stipendiater, säger Kenneth Alness. 

Bland de sju utvalda projekten representeras en rad olika initiativ, som visar upp banbrytande tillvägagångssätt för att ta itu med miljöavtrycket från våra livsmedelssystem. De nominerade är Aquagrain (Storbritannien), C40 Food Systems (global, HQ i London och New York), NovFeed (Tanzania), Pumpkin Plus (Bangladesh), The Rich Earth Institute (USA), ThermoSeed (Sverige) och Transfarmation (USA). 

Kenneth Alness fick Anders Walls landsbygdsstipendium 1995. Det var inom ett forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som Kenneth Alness utvecklade den hållbara metoden ThermoSeed. Över hela världen arbetar aktörer inom livsmedelsproduktion och jordbruk hårt för att hitta hållbara lösningar som sänker koldioxidutsläppen och minskar kemikalieanvändningen. Efterfrågan på ThermoSeed är ständigt växande.

I dag driver Lantmännen tre anläggningar i Sverige och licensierar ut metoden till nio anläggningar som hanteras av externa partners runt om i Europa och i USA. Inom de svenska anläggningarna förädlas mer än 50 000 ton utsäde årligen, vilket utgör cirka 40 procent av den svenska utsädesmarknaden.

Genom åren har Kenneth Alness mottagit flera utmärkelser, som European Award for Cooperative Innovation 2022 i kategorin ”Miljövärdeskapande – biologisk mångfald och naturresurser” för den unika metoden ThermoSeed.  

Han har även belönats med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Stora Guldmedalj 2023 för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält. 

Curt Bergfors stiftelse bildades 2019 som ett erkännande av de faror som våra nuvarande matsystem utgör för människan och planetens hälsa. I grunden vilar en övertygelse om att sättet vi producerar, distribuerar och konsumerar mat måste radikalt och skyndsamt reformeras om framtida generationer – och planeten själv – ska överleva och frodas. Food Planet Prize delas ut årligen. 

06 Maj 2024


Kategori


Bild

Food Planet Prize

Text

Emma Gate