Unga forskare välkomnas att söka stipendium

Unga forskare välkomnas att söka stipendium

Anders Walls Stiftelse delar årligen ut ett antal stipendier i syfte att stödja insatser som gjorts i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande inom kategorierna forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Förbundet Unga Forskare ansvarar för att nominera stipendiater inom området naturvetenskaplig forskning och teknik. Stipendiet på 150.000 kronor är avsett att stödja fortsatt forskning och personlig utveckling.

Sista ansökningsdag för årets stipendium är den 14 november 2015. Du behöver inte vara medlem i Förbundet Unga Forskare för att söka stipendiet men du får ej vara äldre än 25 år vid ansökningstillfället.

Utdelningen sker i samband med Anders Walls födelsedag den 10 mars. Vid ceremonin håller stipendiaten ett kort anförande om sin forskning. För ytterligare information och ansökan, se Förbundet Unga Forskares hemsida:
http://www.ungaforskare.org/om-oss/anders-walls-stipendium

Bilden: Puran Chen fick Anders Walls Unga Forskare-stipendium 2013. 

Relaterade länkar

Förbundet Unga Forskare