Skip to main content
Therese de Neergaard var vår Unga Forskare-stipendiat 2019.

Anders Wall Stiftelse har sedan 1983 delat ut ett årligt stipendium till studenter med ett särskilt intresse för naturvetenskaplig forskning. Stipendiet är Sveriges största till unga forskare och nu höjs beloppet ytterligare, från 150.000 kr till 200.000 kronor. För att utse kvalificerade stipendiater samarbetar stiftelsen sedan många år med den rikstäckande organisationen Unga Forskare, som genom en nomineringsgrupp granskar ansökningar och föreslår kandidater till stiftelsens styrelse.

Det är inte bara det höga beloppet som gör Anders Walls stipendium för naturvetenskaplig forskning unikt. Stipendiaten blir också medlem i det kreativa nätverket Wallumni, bestående av samtliga Anders Wall-stipendiater inom olika områden som entreprenörskap, landsbygdsutveckling och musik. Genom Wallumni-nätverket fortsätter stiftelsen att följa sina stipendiater och arrangerar aktiviteter för medlemmarna i syfte att utbyta erfarenheter och inspireras till nya projekt.

”Stipendiet är varken en belöning för gjorda insatser eller ett bidrag till ett specifikt projekt, utan ska utgöra en plattform för fortsatt personlig utveckling för en driven ung människa med forskartalang. Stipendiaten anförtros att själv förvalta beloppet för sin fortsatta utveckling och även att dra nytta av det sociala nätverket Wallumni” säger stiftelsens grundare och ordförande Anders Wall.

Tomas Klingström tilldelades Unga Forskare-stipendiet 2010. Idag är han ordförande för nomineringsgruppen inom Unga Forskare och till vardags forskare och koordinator för Sveriges infrastruktur för kodata (Gigacow) på Sveriges lantbruksuniversitet. 
”Att vara en del av Wallumni-nätverket har helt klart påverkat mina egna karriärval som forskare. Mötet med entreprenörskapet inom lantbruk gjorde mig mer intresserad av vad vi kan åstadkomma inom forskningen tillsammans med Sveriges mjölkgårdar” säger han.

Den som söker stipendiet ska ha utmärkt sig inom naturvetenskaplig forskning genom kreativitet och engagemang samt ha hög kapacitet och potential för personlig utveckling. Detaljerad information om kriterier och ansökningsförfarande finns på www.ungaforskare.se/stipendier/anderswall

Sista ansökningsdag för 2022 års stipendium är den 1 november 2021.

07 oktober 2021


Kategori


Bild

Andreas Stiller