Skip to main content

Ambassadör friherre Johan Nordenfalk, Blekhem, har avlidit i en ålder av 86 år. Närmast sörjande är makan Anna Lena samt barnen Caroline, Sophie, Charlotte och Johan med familjer. 

Johan Nordenfalk var en sann gentleman av elegant klassisk modell. Föga anade jag, när jag på 1950-talet för första gången mötte Johan i universitetskretsar i Uppsala, att vi skulle följas åt genom livet och uppleva så mycket tillsammans, både i privata och i professionella sammanhang. Johan var under en tid statssekreterare på Handelsdepartementet med stort intresse för Östeuropa. Jag minns särskilt Johans viktiga insatser för Sveriges och våra gemensamma relationer med Polen, för vilka han erhöll en prestigefull ordensutmärkelse ur Lech Walesas hand.

Johan Nordenfalk och Stig Ramel tog 1981 initiativ till att bilda Anders Walls stiftelse, som sedan 40 år delar ut stipendier till unga talanger inom entreprenörskap, naturvetenskaplig forskning, landsbygdsutveckling, internationella studier samt kultur. Stipendiaterna bildar ett unikt nätverk, Wallumni, som fortsätter att samarbeta även efter stipendieutdelningen. För många av dem blev Johan en ovärderlig rådgivare. Han delade generöst med sig av sina livserfarenheter i samband med träffarna inom nätverket och hans fantastiska kontaktyta inom näringsliv och samhälle öppnade många dörrar för våra wallumner nationellt och internationellt. 

Johan var den idealiske styrelseledamoten; kunnig, krävande och erfaren med en aldrig sinande entusiasm för att stötta unga talanger. När stiftelsen efter Sovjetunionens upplösning ville bidra till utvecklingen i våra baltiska grannländer kom Johans kontakter och kunskaper väl till pass. Stiftelsen stödde grundandet av Stockholm School of Economics i Riga och delar ut stipendier till framstående studenter från hela Baltikum. Johan var också initiativtagare till ett stipendium i samarbete med The Brittingham Viking Organization som gav svenska ungdomar möjlighet att studera vid University of Wisconsin. 2002 tog Johan i samverkan med EU-kommissionen initiativet till ett stort europeiskt miljöstipendium för att uppmuntra jordägare som bevarar kulturarv och främjar biologisk mångfald. 

Minnen läggs till minnen – spännande jaktupplevelser, resor och umgänge med Johan i centrum. All äkta vänskap som varar nästan hela livet omfattar både glädje och sorg. Detta har Johan och jag kunnat dela och hans klokskap och omtänksamhet har jag alltid kunnat luta mig emot. Saknaden efter Johan är stor. 

Anders Wall

14 januari 2021


Kategori


Bild

Kristian Löveborg