Sök stipendium för praktik på Handelskammaren i Shanghai

Anders Walls Stiftelse delar varje år ut ett stipendium för ett års praktik på Svenska Handelskammaren i Kina i syfte att utbilda en ung, kreativ affärsbegåvning inom internationell handel och industri. Sista ansökningsdag är 5 november.

Tillträde sker i april 2018 för 12 månaders tjänstgöring på Handelskammaren i Shanghai. Som Anders Wall-stipendiat kommer Du att aktivt delta i arbetet vid Svenska Handelskammaren i Kina med placering i Shanghai. Handelskammaren ger dig gärna en närmare arbetsbeskrivning.

Handelskammarens syfte är att främja affärsrelationerna mellan Sverige och Kina genom information, företagsbesök och övriga arrangemang. Handelskammaren i Kina har idag ca 250 medlemsföretag varav drygt 160 i Shanghai. Handelskammaren i Shanghai arrangerar regelbundet för sina medlemmar aktiviteter som seminarier, workshops och utbildningar men även sociala aktiviteter och andra nätverksbyggande tillställningar.

Som Anders Wall-stipendiat ges Du möjlighet till erfarenhetsutbyte och kontakter med den svensk-kinesiska affärsvärlden. Arbetet innebär kontakter med medlemsföretagen, medverkande i den praktiska planeringen, deltagande i kammarens styrelsemöten, produktion av material till tidningen Dragon News samt genomförande av olika aktiviteter. Stipendiaten arbetar även med Handelskammarens Young Professionals och den årliga Karriärmässan. Du kommer att få insyn i och medverka i det kontinuerliga dagliga arbetet och samtidigt vara ansvarig för ett eller flera delprojekt inom ramen för verksamhetens service till medlemsföretagen i Kina.

Du är i 25-årsåldern och bör ha avslutat universitets- eller högskoleutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi och marknadsföring/kommunikation. Du måste ha goda kunskaper i engelska och gärna även kunskaper i kinesiska (inget krav). Du är initiativrik och har tidigare visat prov på entreprenörsanda. Du är utåtriktad, kontaktskapande och engagerad. Din tid på Svenska Handelskammaren i Shanghai skall syfta till att hjälpa dig uppnå dina personliga mål, och därför är det viktigt med ett intresse för den kinesiska kulturen och en vilja att arbeta i Kina.

Upplysningar
För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Marianne Westerback, Shanghai Office Manager, på marianne@swedishchamber.com.cn eller tel.+8621 6217 1271 (+7 timmars tidsskillnad) eller vår nuvarande Anders Wall-stipendiat Sofia Norén, sofia@swedishchamber.com.cn, telefon +8621 6135 7229.

Ansökan
Skicka din ansökan, som ska bestå av ett personligt brev samt CV, till marianne@swedishchamber.com.cn med kopia till info@wallstiftelsen.se före den 5 november 2017. De ansökande som blir uttagna till intervju kommer att kontaktas senast den 10 november 2017. 

Relaterade länkar

Svenska Handelskammaren i Kina
Bild: Kristian Löveborg