Skip to main content

Den 1 april tillträdde Cecilia Wikström som stiftelsedirektör för Anders Walls Stiftelse och är därmed stiftelsedirektör i samtliga stiftelser där Anders Wall idag är ordförande. De största stiftelserna – Beijerstiftelsen och Anders Walls Stiftelse – delar årligen ut mångmiljonbelopp i bidrag till forskning och utbildning, kultur och entreprenörskap.

Cecilia Wikström prästvigdes för svenska kyrkan 1994. Hon var under sju år riksdagsledamot för Liberalerna och i tio år verksam som Europaparlamentariker. Cecilia är bl.a. ordförande för Europeiska Institutet för offentlig förvaltning (EIPA) i Maastricht/Luxemburg och Alva Myrdal-centrum vid Uppsala universitet samt ledamot i Kungliga bibliotekets insynsråd.

Nytillträdd stiftelsesekreterare i Anders Walls Stiftelse är Marthe Niemi. Hon ersätter Niclas Dellham, som nu går vidare till egen företagsverksamhet men upprätthåller de nära kontakterna med stiftelsen som ny ledamot i styrelsen.

Marthe Niemi har de senaste sju åren arbetat för Anders Walls stiftelser, där hon varit projektledare för omfattande event som den årliga stipendieceremonin samt Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap i samarbete med Uppsala universitet. Marthe har även arbetat med anslagshantering och ansvarat för seminarier, studieresor och övrig verksamhet kopplad till stipendiatnätverket Wallumni med närmare 500 medlemmar. Hon kommer att i nära samarbete med den nya stiftelsedirektören fortsätta utveckla Anders Walls Stiftelse.

– Jag vill rikta ett stort tack till Niclas Dellham för hans utmärkta insatser som stiftelsesekreterare och välkomnar samtidigt de nya rekryteringarna. Jag ser fram emot en fortsatt positiv utveckling med nya spännande satsningar inom naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap och kultur i Sverige, säger stiftelsernas grundare och ordförande Anders Wall.

– Stiftelsernas arbete med att stödja unga talanger i dessa oroliga tider känns alltmer angeläget. Jag ser mycket fram emot att fortsätta Anders Walls visionära arbete, säger den nya stiftelsedirektören Cecilia Wikström.

26 april 2022


Kategori