Stipendium till fårfarmare och avelsexpert från Brasilien

Stipendium till fårfarmare och avelsexpert från Brasilien

Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 100.000 kronor har tilldelats Maycon Vinborg, Hörby, för att han på kort tid utvecklat en verksamhet som fått en omvälvande betydelse för svensk fårnäring.

Maycon har grundat och driver företagen Tangará Farm för köttproduktion och uppfödning av avelsdjur och Oviex Sweden för avancerad fåravelsteknik. Stipendiet överlämnades av riksmarskalk Svante Lindqvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

Maycon Vinborg är född 1988 i Curitiba, Brasilien. Redan som tioåring var han tvungen att börja arbeta på olika gårdar för att försörja sig och skaffade sig snabbt både kunskap och erfarenhet. Han visade sig också ha en talang för tjurridning, en populär sport i Brasilien, och endast 16 år gammal vann Maycon den största rodeon i Sydamerika.

På en fårgård kom Maycon i kontakt med hundrasen Border collie och började träna vallhundar. Det resulterade i att han blev brasiliansk mästare i fårvallning 2009 och 2011 och att han startade ett eget företag för träning av hundar. Samtidigt som Maycon arbetade lyckades han genomgå en lantbruksutbildning och studera fårreproduktion genom att plugga på nätterna.

2012 kom Maycon till Sverige för att träna hundar och sköta djur. Hans första arbetsplats blev Dahlåkra gård i Vollsjö med 320 mjölkkor, där Maycon ansvarade för djurhälsa och reproduktion.

2013 grundade han tillsammans med sambon Emma Jönsson företaget Tangará Farm för uppfödning av får med inriktning på högkvalitativ köttproduktion. Företaget bedriver även avel med renrasiga texel-, border leicester-, finull- och gotlandsfår och förser andra uppfödare med kvalitetsdjur.

På tre år har Maycon från två tomma händer utvecklat företaget till att omfatta 2000 djur i den kommersiella besättningen och 100 i den renrasiga avelsbesättningen. Maycon samarbetar också med andra gårdar, bl.a. Gårdstånga Nygård, där hans fårbesättning betar åkermark och är en viktig faktor för att hålla efter ogräs i ekoodlingen. Fåren betar även på andra platser runt om i Skåne och bidrar till ett öppet landskap.

2015 startade Maycon företaget Oviex Sweden i syfte att hjälpa uppfödare med inseminering och högkvalitativt avelsmaterial. En seminstation för får med bl.a. möjlighet till infrysning är under uppbyggnad.

 

Relaterade länkar

Oviex Sweden
Text: Cari Hildebrand Bild: Erik Cronberg