Skip to main content
Kenneth Alness

Under torsdagseftermiddagen tillkännagav Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2023 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Bland de tio pristagarna fanns wallumnen Kenneth Alness som tilldelades Akademiens Stora Guldmedalj.

Kenneth Alness, vår landsbygdsstipendiat 1995, har genom sitt arbete och en rad banbrytande innovationer bidragit till att minska negativ miljöpåverkan från skogs- och jordbruk. Han belönas med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Stora Guldmedalj för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält. 

Det var inom ett forskningsprojekt på SLU som Kenneth utvecklade metoden att rena utsäde med noga reglerad vattenånga för att ersätta den tidigare betningen med kemikaliska bekämpningsmedel. Behandlingen renar utsädet från smitta vilket ger optimala skördenivåer. 

Årligen behandlas ca 100.000 ton utsäde i ett flertal länder. Utsädesbehandlingen används i huvudsak i grödor som spannmål och ris men även i flera andra grödor såsom lin, lök, morötter och vallfrö. 

— Jag känner en oerhörd glädje över detta pris. Det har varit en lång brokig resa. Tänker med tacksamhet på medarbetare, kunder och partners, varav Anders Wall är en, som gjort detta möjligt. Jag hoppas att priset även kan inspirera unga entreprenörer till att våga förverkliga sin idé även om få andra tror på den, säger Kenneth. 

KSLAs Stora Guldmedalj instiftades 1812 och ges som högst ut var femte år. Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2023. 

08 december 2022


Kategori


Bild

Johan Olsson