Jussi Björling-stipendiet utdelat i Dala Floda

Årets Jussi Björling-stipendium har delats ut vid ett evenemang i Dala Floda.

Stipendiet på 100.000 kronor delas mellan sångerskan och kulturentreprenören Anna Eklund Tarantino och hennes skapelse Dala Floda Operafest., som representerades av Ann Christin Wassberg.

Förutom konsert med stipendieceremoni i Dala Floda kyrka, sjöngs det såväl från båt i Flosjön som utanför ICA. Stipendiet överlämnades av Gunnar Lundberg, ordförande för Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister, och Niclas Dellham, stiftelsesekreterare för Anders Walls Stiftelse, som sedan 2009 bidrar med stipendiesumman.

För sånginsatserna stod Anna Eklund Tarantino, Gunnar Lundberg, Paulina Pfeiffer och Marcus Pettersson till pianockompanjemang av Jacob Pix Moscowicz.

– Var tredje år ska stipendiet, enligt stadgarna, tilldelas någon inom sångens och musikens område verksam person som har nära anknytning till Dalarna. Anna Eklund Tarantino och Dala Floda Operafest är synnerligen värdiga mottagare för sina värdefulla insatser. De sprider operakonsten till en ny publik och skapar lokalt engagemang på ett mycket inkluderande sätt, säger Gunnar Lundberg.

 

Text: Cari Hildebrand Bild: Lars Redhe