Skip to main content
På fredagkvällen mottog den hyllade barytonen John Lundgren årets Jussi Björling-stipendium vid en stjärnspäckad gala på Confidencen Ulriksdals slottsteater. Jussi Björling-stipendiet delas ut av Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister. Sedan 2009 bidrar Anders Walls Stiftelse med stipendiesumman som i år höjts till 125000 kronor.
 
Vid galakonserten medverkade Hillevi Martinpelto, Lena Nordin, Anna Eklund Tarantino, Ingrid Tobiasson, Lars Cleveman, Michael Weinius, Karl-Magnus Fredriksson, Gunnar Lundberg och naturligtvis stipendiaten själv. Vid flygeln Samuel Skönberg.
 
Läs mer om årets Jussi Björling-stipendiat: https://www.wallstiftelsen.se/.../2022-%C3%A5rs-jussi-bj...
 
(Bilden: Anders Wall, John Lundgren och Gunnar Lundberg, ordförande SKTS.)

31 augusti 2022


Kategori


Bild

Cari Hildebrand

Text

Cari Hildebrand