Skip to main content
Muataz Lafta är Årets Uppsalastudent 2021

Muataz Lafta, 23 år, från Eskilstuna tilldelas Anders Walls stipendium ”Årets Uppsalastudent” på 125.000 kronor. Muataz studerar nionde terminen på läkarprogrammet samt på forskarprogrammet Early Doctorate at Uppsala University.

Redan tidigt under läkarutbildningen blev Muataz Lafta intresserad av att forska. Han har hittills hunnit bedriva forskning inom sömn, könsskillnader i hjärnan samt neurokirurgi och är för närvarande doktorand inom neurovetenskap. I framtiden vill han gärna ägna sig åt neurokirurgi. 

Enligt stadgarna delas stipendiet ut till en person som utvecklat entreprenörskap med anknytning till sin utbildning eller en person som utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid universitetet, deltagit i kår- och/eller nationsliv eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter.

Motiveringen lyder: ”Under sin utbildning har Muataz särskilt intresserat sig för kirurgi, vilket ledde till att han 2019 grundade Kirurgiska föreningen Uppsala, för att främja intresset för kirurgi och underlätta för studenter att komma i kontakt med kirurgisk verksamhet. Genom hans engagemang som ledamot i Svensk kirurgisk förening för läkarstudenter har han även kunnat etablera samarbeten med andra kirurgiska studentföreningar. Under 2021 startade Muataz föreningen Studenter i forskning Uppsala, med syfte att erbjuda stöd för studenter som forskar och öka samarbetet mellan studenter från olika utbildningar. Föreningen fungerar som en plattform för studenter på läkar-, biomedicin- och apotekarprogrammet. Hälsofrämjande frågor är något som driver och intresserar Muataz. Genom Stiftelsen Choice har han besökt grund- och gymnasieskolor för att prata om ungas hälsa och riskerna med alkohol, narkotika och tobak. Han har även engagerat sig som informatör i Föräldraföreningen mot narkotika i Uppsala och Svenskar och invandrare mot narkotika i Stockholm.”

Stipendiet överlämnas vanligen i samband med den årliga Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap i Uppsala, men då höstens föreläsning måste ställas in med anledning av covid-19 sker utdelningen istället vid stiftelsens digitala stipendieceremoni den 10 mars. Muataz Lafta blir också medlem av stipendiatnätverket Wallumni, bestående av tidigare Anders Wall-stipendiater inom naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling och musik.

Förslagsnämnden har bestått av Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt, prorektor Coco Noren, Erik Ödmann, curator curatorum, Daniel Busk, ordf. Uppsalaekonomerna samt Niklas Berntorp, representant för Anders Walls stiftelse.

22 december 2021


Kategori


Stipendiat


Bild

Privat

Text

Cari Hildebrand