Skip to main content
Rektor Anders Hagfeldt och Muataz Lafta, Årets Uppsalastudent 2021.

Stipendiet Årets Uppsalastudent har till syfte att främja av unga människor gjorda insatser vid Uppsala universitet i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.

 Stipendiet tilldelas en student som har:

  • utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet,
  • deltagit i kår och/eller nationsliv,
  • eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
  • alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Den nominerade skall ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

Alla med anknytning till universitetet såväl organisationer som enskilda får nominera kandidater till stipendiet. Det kan vara till exempel enskilda studenter och lärare, alumner vid Uppsala universitet, studentnationer, fakultetsnämnder, institutioner, andra föreningar och sammanslutningar. Stipendiet är på 125 000 kr.

Nomineringsformuläret finns på Uppsala universitets hemsida. Sista dag att nominera är den 3 november 2022.

23 september 2022


Kategori