Skip to main content
Benjamin Verbeek, Årets Uppsalastudent 2023 och vice ordförande Charlotte Wall.

Stipendiet Årets Uppsalastudent har till syfte att främja av unga människor gjorda insatser vid Uppsala universitet i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande.

 Stipendiet tilldelas en student som har:

  • utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet,
  • deltagit i kår och/eller nationsliv,
  • eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
  • alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Den nominerade skall ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

Alla med anknytning till universitetet såväl organisationer som enskilda får nominera kandidater till stipendiet. Det kan vara till exempel enskilda studenter och lärare, alumner vid Uppsala universitet, studentnationer, fakultetsnämnder, institutioner, andra föreningar och sammanslutningar. Stipendiet är på 125 000 kr.

Nomineringsformuläret finns på Uppsala universitets hemsida. Sista dag att nominera är den 16 april 2023.

17 mars 2023


Kategori


Bild

Kristian Löveborg