Skip to main content

Att dela ut stipendier hör som bekant till Anders Walls vardag. Men den här gången stod han själv som stipendiemottagare av Torgny Segerstedts kulturstipendium, som delades ut i samband med Orphei Drängars vårkonsert i Uppsala. 

”För mångåriga, magnifika, frikostiga, främjande insatser till musiklivets fromma,” löd juryns motivering. 

– Det var en fantastisk fin inramning med den stora publiken och den vackra musiken. Och eftersom jag hade en del med Torgny Segerstedt att göra, inte minst genom engagemang jag haft i universitetet, känns det extra hedrande, säger Anders Wall i Upsala Nya Tidning.

Anders Wall har tidigare mottagit stipendier, men det var det ett tag sedan.

– Inte sedan skoltiden. Det var stipendier som gjorde att jag fick möjlighet att studera en gång i tiden. Så jag vet hur mycket det kan betyda för många människor att uppmärksammas för det man gör.

Utöver den fina motiveringen ingår även en summa pengar. 

– Den får gå tillbaka till fonden, säger Anders Wall. 

Torgny Segerstedts kulturstipendium har delats ut sedan 1978 för att hedra hans insatser för svenskt kulturliv. Stipendiet delas årligen ut till en person som gjort värdefulla och bestående insatser för musik, konst, litteratur eller teater. Stipendiefonden förvaltas av Sångsällskapet Orphei Drängar.

22 april 2024


Kategori


Text

Emma Gate