Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för bevarande av svenskt kulturarv har i år tilldelats Anders Wall. Utmärkelsen, som anses som den förnämligaste inom detta område, överlämnades vid en ceremoni i närvaro av ett antal kulturpersonligheter. 

”Anders Wall får utmärkelsen för sina betydande, långvariga insatser för att bevara en levande landsbygd och värdefulla kulturmiljöer. En levande landsbygd är kanske det allra viktigaste kulturarvet vi har” säger Johan Nordenfalk, Kungliga Patriotiska Sällskapets ordförande. 

Anders Wall har under mer än 30 år med stipendier belönat framgångsrika entreprenörer på landsbygden, främst inom jord- och skogsbruk. Han har också i samarbete med EU:s tidigare miljökommissionär Margot Wallström instiftat den s.k. Environment Award som tilldelas företagare som ekonomiskt utvecklat landsbygden någonstans i Europa med särskild hänsyn till biologisk mångfald. 

Ett exempel på hans insatser för att bevara och levandegöra kulturmiljöer är restaureringen av Giresta kyrka i Uppland. Den har gjorts till en uppskattad kulturell samlingsplats där framstående svenska musiker ger konserter. Många av dessa musiker, t.ex. Nina Stemme, Malena Ernman och Per Tengstrand, har i yngre år ofta stötts ekonomiskt av Anders Wall. 

Anders Wall och hans hustru Charlotte har också återställt Heby Folkets Park till sitt ursprung med hjälp av Ralph Edenheim, restaurerat den Gamla Bion i Örsundsbro, där det visas kvalitetsfilm under ledning av en livaktig förening, och skänkt en ny kyrkklocka samt en konsertflygel till Västerlövsta kyrka. Nämnas bör också den vackra herrgården Starfors, som familjen Wall pietetsfullt renoverat och numera bebor. 

”Jag är mycket glad över denna utmärkelse, särskilt som den kan ses som ett bevis på att kampen för att behålla Sveriges landsbygd levande blir allt viktigare" säger Anders Wall. 

 

04 december 2014


Kategori


Bild

Fanny Olin Dahl

Besöksadress

Strandvägen 5 A
Stockholm

Postadress

Box 7823
103 97 Stockholm

Niclas Dellham

Stiftelseansvarig

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 6617498

Marthe Niemi

Stiftelseadministratör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235

Niclas Dellham

Stiftelseansvarig

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235

Marthe Niemi

Stiftelseadministratör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235


© Anders Walls Stiftelse.

Integritetspolicy