Skip to main content
Tobias Ringborg och Natalya Pasichnyk
Musiktidskriften OPUS, det ledande svenska magasinet för opera och konstmusik, presenterar varje år i sitt julnummer en lista med 20 personer, händelser och institutioner som gjort särskilt stora insatser för den klassiska musiken och publiken. I år finner vi två wallumner, dvs. tidigare Anders Wall-stipendiater, på listan. 

På årets OPUS-lista finner vi dirigent Tobias Ringborg (Girestastipendiat 1990), även renommerad violinsolist och kammarmusiker. Ur OPUS motivering: ”Tobias Ringborg är utan tvekan en av Sveriges mest mångsidiga dirigenter, från början violinist men nu lika hemma framför en symfoniorkester eller Kungliga Hovkapellet. Han var bara 28 år när han debuterade som dirigent på Kungliga Operan med La bohéme, med ett verk av favoriten Puccini som han återvänder till nu i december. Under året har han också givit ut en skiva med Helena Munktells I Firenze, men hans största insats var förstås instuderingen av Sven-David Sandströms Livets bok i Norrköping.”

Ytterligare en Girestastipendiat, den ukrainsk-svenska pianovirtuosen Natalya Pasichnyk (Girestastipendiat 2000), återfinns på listan. Hon uppmärksammas för sitt mångåriga arbete för att sprida den ukrainska konstmusiken till en större publik, samt för sitt fingertoppskänsliga konstnärsskap och fulländade teknik. Pasichnyk arrangerade 2014 med bidrag av Anders Walls stiftelse en stödkonsert på Confidencen för fred och frihet i Ukraina. Såväl svenska som ukrainska musiker framförde musik av några av landets viktigaste tonsättare, som ledde vidare till skivprojektet Consolation – Forgotten treasures of the Ukrainian soul. Skivan har hyllats av en enhällig kritikerkår. 

07 december 2022


Kategori


Bild

Mats Bäcker (t.v), Natalyapasichnyk.com (t.h)

Text

Fredrik Söderbaum