Jussi Björling-stipendium till barockspecialister

2014 års Jussi Björling-stipendium på 100.000 kronor delas av sopranen Maria Keohane och tenoren Anders Jerker Dahlin. Stipendiet delades ut av Gunnar Lundberg och Magnus Kyhle från Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister, som förvaltar Jussi Björlings minnesfond, i samband med att stipendiaterna gav en gemensam konsert i Stora Tuna kyrka. Sedan 2009 bidrar Anders Walls Stiftelse med stipendiesumman. 

Enligt statuterna ska Jussi Björling-stipendiet vart tredje år gå till operasångare med anknytning till Dalarna och stipendiekonserten hållas i Jussi Björlings hemkyrka i Stora Tuna, där han också är begravd. Maria Keohane (f. 1971) från Smedjebacken och Anders Jerker Dahlin (f. 1975) från Leksand studerade samtidigt vid Musikkonservatoriet i Falun på 1990-talet och är idag internationellt etablerade opera- och konsertsångare. De har båda en bred repertoar som spänner över flera musikstilar, men med barockmusiken som särskild specialitet. 

 

Text: Cari Hildebrand Bild: Gunnar Lundberg