Skip to main content

Ulf Andersson på Kärrbo Prästgård fick Wallstiftelsens landsbygdsstipendium 1988. Nu uppmärksammas han i Dagens Industri för sitt klimatarbete. Han har byggt solceller på åkrarna och snart är även en vätgasanläggning klar. 

”Det blir den första anläggningen i Sverige som drivs av solceller på åkermark," säger Ulf Andersson i tidningen.

Det var efter en svår sjukdom som Ulf Andersson började driva gården i en mer klimatvänlig riktning. Först togs bekämpningsmedlen bort och för femton år sedan slutade Kärrbo Prästgård att odla spannmål för djurfoder, och grisarna bort. I stället fokuserade gården på djur som kan leva endast på gräs. 

Hela familjen är i dag engagerad i gården som har kor, grönsaksodlingar, får, mejeri och nu även en solpark. Det som är speciellt är att solpanelerna inte tar odlingsbar mark i anspråk, utan de placeras på ett sätt som gör det möjligt att odla runt omkring och under panelerna.

Men Ulf Andersson insåg att det även var bra att lagra solenergin under det mörkare halvåret, vilket ledde till idén om en vätgasanläggning.

Syftet är, skriver han i ett mejl till Wallstiftelsen, att projektet ska fungera som en pådrivare av utveckling och att lantbruket ska kunna ha en nyckelroll som lokal energileverantör i framtiden för fossilfrihet och säkerhet om det blir krig.

”Om det går som jag tänkt kommer landets första vätgasanläggning som drivs av agrivoltaic (solceller på åkermark utan förlorad livsmedelsproduktion) att invigas i augusti,” skriver han i ett mejl till Wallstiftelsen.

"Nu är drömmen att Anders ska klippa invigningsbandet," skriver Ulf Andersson, som är mycket tacksam för landsbygdsstipendiatet 1988.

12 juni 2024


Kategori


Bild

Kärrbo Prästgård

Text

Emma Gate