Skip to main content

Darko Mitrovic (f. 1997) från Stockholm har tilldelats Anders Walls Unga Forskare-stipendium på 150.000 kronor.

Darko studerar bioteknik vid KTH och forskar samtidigt inom enzymdesign, där han med hjälp av beräkningskemi och experimentella data försöker förstå hur enzymer kan modifieras för att bl.a. bryta ner läkemedelsrester och bekämpa antibiotikaresistens. 

Intresset för enzymer väcktes redan i gymnasiet när en lärare påstod att ämnet var alltför komplicerat för eleverna. Det var en oemotståndlig utmaning för Darko.
– Om vi liknar molekylerna med maskiner så är det enzymerna som ser till att de kan producera så effektivt som möjligt, förklarar Darko. De snabbar på de kemiska reaktioner som sker i kroppen. Vi vet vad enzymerna gör, men inte hur. Om vi förstår hur de fungerar kan vi använda dem bättre. Vi kan ändra deras funktion och även skapa nya enzymer. Ett praktiskt exempel är konstsnö som inte smälter tack vare en tillsats av enzymer som skapar en fysikalisk reaktion.

Darkos familj kom till Sverige från f.d. Jugoslavien och han växte upp i Tyresö. På dagis insåg han att siffror är oberoende av språk. En lärare upptäckte hans intresse för matematik och fysik och höll honom stimulerad med extra uppgifter. Sista året i gymnasiet gick han en projektkurs i kvantkemi för två doktorander och bestämde sig för att läsa bioteknik på KTH. 

År 2018 ingick han i KTH:s lag i en internationell tävling där uppgiften var att manipulera encelliga organismer. Darkos uppgift var att bygga en matematisk modell på molekylnivå. Efter presentationen på MIT i Boston kom KTH på fjärde plats av 500 lag och Darko fick en imponerande silverplats för sin modellering. Han lärde känna framstående forskagrupper vid universiteten i Uppsala och Zagreb, som han nu samarbetar med. 

Till sommaren tar han sin examen från KTH. Därefter satsar han på att doktorera inom beräkningsbiokemi med erbjudanden från både KTH och Uppsala universitet.
– Stipendiet betyder otroligt mycket, säger han. Nu kan jag fokusera på forskningen och ha råd med sådant som en dator och reagensmaterial till experiment jag velat göra.

Trots sin ringa ålder har Darko parallellt med studierna jobbat som basketcoach, snickarlärling och läxhjälp. Han har diskat, serverat, lagat mat, stått i kassan och skött administration för familjens café. För närvarande undervisar han i matematik på såväl kandidat- som masternivå på KTH. Hur hinner han med allt?
– Man ska hålla igång medan man är ung, skrattar han.

Årets andra Unga Forskare-stipendium tilldelas Jingcheng Zhao som forskar inom epidemiologi. 

 

09 mars 2020


Kategori


Stipendiat


Bild

Mariam Qorbanzada

Text

Cari Hildebrand