Martin Vercouter (f. 1988), uppvuxen i belgiska Namur, nu boende i Stockholm, har erhållit 2016 års Anders Wallstipendium för ett års praktik på Svenska Handelskammaren i Shanghai. 

Martin Vercouter har två masterexamina – en i molekylär biofysik från Stockholms universitet och en i entreprenörskap och innovationsledning från KTH. Han har också haft flera ideella uppdrag, bl.a. som ordförande och informationsansvarig för Naturvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet.

Under fysikstudierna råkade Martin höra ett föredrag om socialt entreprenörskap och det väckte hans intresse för affärsvärlden.
– Det handlar för mig om att lösa samhällsutmaningar med hjälp av marknadsekonomiska och affärsmässiga verktyg, förklarar Martin. Politik är också viktigt, men det ligger en särskild uppfinningsrikedom i de individuella drivkrafterna för att föra utvecklingen framåt. Gränsen mellan klassiskt företagande och det man kallar socialt entreprenörskap är långt ifrån tydlig, men det viktigaste är att se finansiell avkastning som ett sätt att uppnå social avkastning och inte tvärtom.

Martin är VD och medgrundare till företaget STARTA Farsta HB. Företaget främjar entreprenörskap bland unga förortsbor genom en innovativ affärsmodell, där verksamheten finansieras med både privata och offentliga medel. Man erbjuder mentorskap, kontorsplatser och rådgivning samtidigt som man kan sälja konsulttjänster i och med att de unga entreprenörerna agerar fokusgrupp åt etablerade företag.

Martins masteruppsats i entreprenörskap handlade om finansiering av socialt entreprenörskap i Kina.
– Där är det fortfarande ett tämligen okänt begrepp men företeelsen växer växer parallellt med det klassiska företagandet. Kina har ett stort behov av lösningar på problem med t.ex. luft- och vattenföroreningar. Man går också från ett renodlat industrisamhälle till ökad tjänsteproduktion. Kina är världens näst största ekonomi efter USA. Vill man påverka något här i världen så måste man förstå vad som händer i Kina.


20 mars 2016


Kategori


Bild

Alan Koliji

Text

Cari Hildebrand

Besöksadress

Strandvägen 5 A
Stockholm

Postadress

Box 7823
103 97 Stockholm

Niclas Dellham

Stiftelseansvarig

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235

Marthe Niemi

Stiftelseadministratör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235

Niclas Dellham

Stiftelseansvarig

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235

Marthe Niemi

Stiftelseadministratör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235


© Anders Walls Stiftelse.

Integritetspolicy