Skip to main content
Simon Sundin och Maria Sjöstedt har tilldelats årets Anders Wall-stipendier på 25.000 kronor vardera till avgångselever vid Katedralskolan i Uppsala. 

Stipendierna delades ut av Anders Wall vid Katedralskolans studentavslutning. Anders Wall var själv i sin ungdom elev vid Katedralskolan i Uppsala, där han fick möjlighet att studera tack vare ett stipendium.

Stipendiaterna ska ha uppvisat goda studieresultat och samtidigt vara goda och uppskattade kamrater. Enligt stipendiekommitténs motivering utmärker sig Maria Sjöstedt för sin idérikedom, vänfasthet, empati, underfundiga humor och en aldrig sinande kreativitet. Hennes vackra röst har genom bland annat damkören och musikaler varit till glädje för hela skolan. Simon Sundin är vänlig, hjälpsam, initiativrik och entreprenörsinriktad. Han har redan startat ett företag som producerar interna sälj- och informationsfilmer åt företag. Han har även varit en engagerad ordförande i skolföreningen Artis Amici. 

Anders Walls Stiftelse delade ut det första stipendiet till en elev vid Katedralskolan år 1991. Från och med 2014 höjde stiftelsen det totala stipendiebeloppet från 25.000 till 50.000 kronor.

08 juni 2016


Kategori


Bild

Mats Eriksson