Skip to main content

2022 års Anders Wall-stipendier på 25.000 kronor till avgångselever vid Katedralskolan i Uppsala tilldelas Moira Last, klass IB19, och Mehdi Husein, klass SA19C.

Stipendierna överlämnades vid Katedralskolans examenshögtid den 3 juni av Anders Wall, som berättade att det i år är 70 år sedan han själv tog studenten vid skolan. Högtidstalet till årets studenter hölls dessutom av en av hans gamla klasskamrater, ärkebiskop emeritus Gunnar Weman.

Anders Walls stiftelse delade ut det första stipendiet till en elev vid Katedralskolan år 1991. Mottagarna av stipendierna ska ha uppvisat goda studieresultat och samtidigt vara uppskattade kamrater och fina ambassadörer för skolan. 

04 juni 2022


Kategori


Bild

Mats Eriksson