Skip to main content
Stipendiet överlämnades till Anna Luīze Rezevska av vice ordförande Charlotte Wall vid Anders Walls stipendieutdelning i Stockholm den 10 mars.

Anna Luīze Rezevska (f. 2000) har tilldelats årets Anders Wall-stipendium till studerande vid Stockholm School of Economics (SSE) i Riga. Stipendiet på 150 000 kronor överlämnades vid Anders Walls stiftelses årliga stipendieutdelning i Stockholm.

Anna Luīze Rezevska är en tredjeårsstudent vid SSE Riga. Hon har vunnit SSE Riga Alumni Association Merit Scholarship Award två år i rad och har tilldelats en utmärkelse av Lettlands premiärminister för sina akademiska prestationer. Parallellt med sina studier arbetar Anna på ett healthtech-startup som erbjuder fjärrläkarbesök med syfte att öka tillgängligheten av hälso- och sjukvården i Lettland.  

— I Lettland har vi ett problem med att människor söker hjälp för sent, när deras hälsotillstånd redan försämrats avsevärt. Mindre än hälften av befolkningen rapporterar att de är i god hälsa och dödligheten till följd av både förebyggbara och behandlingsbara orsaker är näst högst i EU. Problemet beror till stor del beror på bristande kunskap och information, men med rätt verktyg är jag övertygad om att vi kan vända utvecklingen. 

Anna arbetar på sin fritid med att utveckla en app som hon kallar för Medistant, en hälsorådgivare som kan bäras i fickan. Baserat på användarens profil ska appen kunna ge skräddarsydda rekommendation på förebyggande hälsoåtgärder, inkl. påminnelser om undersökningar, screeningar och vaccinationer. Passionen för hälsofrågor härrör från en vilja att hjälpa människor leva hälsosammare liv och driva utvecklingen av sjukvårdsindustrin framåt på ett mer effektivt sätt. 

— Att få Anders Walls stipendium är fantastiskt roligt och jag känner mig hedrad över att ha valts ut. Stipendiet innebär en möjlighet att vidareutveckla mig inom de områden som jag brinner för och samtidigt fortsätta arbetet på app.

Stockholm School of Economics i Riga grundades och drivs fortfarande av Handelshögskolan i Stockholm. Skolan har numera hela Baltikum som upptagningsområde. Anders Walls stiftelse delar sedan 1996 årligen ut ett stipendium till en framstående och entreprenörsinriktad student. 

12 mars 2023


Kategori


Bild

Kristian Löveborg

Text

Fredrik Söderbaum