Savannah Blom till Wallumnis styrgrupp

Savannah Blom, stipendiat till Handelskammaren Shanghai 2013, tar plats som ledamot i Wallumnis styrgrupp, där hon representerar stipendiekategorierna för handelskamrarna i Shanghai och New York. Wallumni är beteckningen på det nätverk som bestårav samtliga Anders Wall-stipendiater genom åren, f.n. runt 400 personer. 

Representanter för de olika stipendiekategorierna är invalda i Wallumnis styrgrupp på 2 år och träffas ca 4-6 ggr/år. Styrgruppen är till för att tillvarata wallumnernas intressen och arbetar för Wallumnis utveckling, bland annat genom att vara med och skapa roliga och meningsfulla event för nätverket.

Wallumnis styrgrupp:
Handelskammaren London - Anna Lundin, ordförande
Ung Företagsamhet - Niclas Dellham
Forskning - Per Kangru
Landsbygd - Kenneth Alness
Årets Uppsalastudent/Katedralskolan - Niklas Elofsson
Musik Giresta och Confidencen - Matilda Paulsson
Handelshögskolan Riga - Avo Kaasik
Handelshögskolan Helsingfors - Christian Kolster