Skip to main content

Mamduh Halawa, 24 år, från Gävle tilldelas Anders Walls stipendium ”Årets Uppsalastudent” på 100 000 kronor. Mamduh studerar nionde terminen på psykologprogrammet vid Uppsala universitet. 

Mamduh Halawa har vid sidan av framgångsrika studier vid Uppsala universitets psykologprogram både startat ett företag och författat en populärvetenskaplig bok. Mamduh har inom sitt företag Zeeds App AB utvecklat en app, som baserat på metoden Acceptment and Commitment Therapy hjälper användaren att skapa och vidmakthålla meningsfulla beteenden. Bland investerarna finns såväl privata som offentliga aktörer, bl.a. ALMI och Uppsala universitets innovationsfond. Han har också skrivit boken ”Like” (2018) om sociala mediers psykologiska effekter, vilken fått medialt genomslag. Mamduh har engagerat sig i studentlivet och varit föreläsningsansvarig för studentföreningen Psykologisation med inriktning mot organisationspsykologi. Mamduh tilldelades Sveriges psykologförbunds utmärkelse Lilla Psykologipriset 2020.

Enligt stadgarna delas stipendiet ut till en person som utvecklat entreprenörskap med anknytning till sin utbildning eller en person som utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid universitetet, deltagit i kår- och/eller nationsliv eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter. 

Stipendiet överlämnas i vanliga fall i samband med Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap, som årligen äger rum i universitetsaulan, men då höstens föreläsning måste ställas in på grund av covid-19 sker ceremonin för Mamduh istället vid nästa års föreläsning. Stipendiesumman betalas dock ut redan nu. Mamduh blir också medlem av det aktiva stipendiatnätverket Wallumni, bestående av tidigare Anders Wall-stipendiater inom naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling och musik. 

– Jag är imponerad av Mamduhs kreativitet och entreprenörsförmåga och ser fram emot att få lära känna honom närmare, säger Anders Wall. Jag vet att han valts ut i hård konkurrens med övriga nominerade studenter.

Förslagsnämnden har utgjorts av bl.a. Uppsala universitetets rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg, curator curatorum Elin Wirman samt representatnter för de olika studentkårerna. 
______________________

INTERVJU MED MAMDUH HALAWA
av Elin Bäckström, Uppsala universitet

Årets Uppsalastudent 2020 vill hjälpa människor att uppleva meningsfullhet i livet. Parallellt med studierna på psykologprogrammet har Mamduh skrivit en bok om hur sociala medier påverkar människor och även tagit fram en mobilapp som just ska hjälpa användaren att hitta meningsfullhet i livet. 

Mamduh Halawa blev överraskad av utmärkelsen. 
– Jag blev lite chockad att jag fick det. Det var en kompis som anmälde mig. Att jag blev utsedd antar jag har att göra med att jag har gjort lite aktiva verksamma grejer med psykologiinriktning redan nu under studietiden. Jag har försökt att skapa saker som har ett värde, säger han.

Hans bok, Like (2018), handlar om vad det finns för forskning kring sociala medier. Mamduh Halawa märkte att många åsikter florerade om hur mycket eller lite tid som var bra. Om man mådde dåligt av sociala medier eller om det å andra sidan kunde vara bra. Han såg att den forskning som fanns hade svårt att nå ut. 
– Det var sällan några solida belägg som kom fram i debatten. Jag blev nyfiken och ville ta ordentlig ansats för att försöka sammanställa vad forskningen visar. Jag har försökt att hitta de mest relevanta studierna och gått igenom ett åttiotal vetenskapliga artiklar och en del annat och försökt att koka ner allt till en bok. Forskningen har jag delat in i tre delar; biologiska, psykologiska och kognitiva effekter. Min slutsats är att det inte går att säga att det är antingen bra eller dåligt utan det finns specifika för- och nackdelar för olika funktioner och olika personer, berättar han.

Att han började på psykologprogrammet var en ren tillfällighet. Det var en snygg broschyr som avgjorde. 
– Jag föll för den och sökte in. Jag var förvånad över hur teoritungt det var i början. Det dröjde några terminer innan jag förstod vad en psykolog håller på med. Nu vill jag gå klart och arbeta ett år så att jag får min legitimation. Jag tycker att behandlingsarbetet verkar spännande. Lite som ett detektivarbete. 

Våren 2019 kläckte Mamduh Halawa idén till appen Zeed och tillsammans med en kurskamrat började han att spåna på en idé: De ville skapa en plattform för att hjälpa människor att skapa meningsfulla vanor. De hade läst mycket om terapiformen Act (Acceptance and Commitment Therapy) som handlar om att hjälpa människor att identifiera vad som är viktigt för dem i livet och att skapa vanor i linje med det. I Zeed får användaren hjälp att vaska fram vad som är viktigaste. När den sen registrerar handlingar som hjälper dem att nå målet, belönas de i appen med plantor som växer.   

Hur kommer det sig att du gjorde Zeed? 
– Jag blev inspirerad av arbetet med boken, då jag insåg att det går att skala upp såna här saker och nå många människor. En bok är ganska passiv, jag vet ju inte ens om folk läser den. Jag ville göra något mer aktivt och i och med att Act är ganska ny som terapiform finns den ännu inte på app-marknaden. På det här sättet kan man skala upp psykologisk expertis och hjälpa många människor att uppleva meningsfullhet. En ökad meningsfullhet kan teoretiskt sett agera som en skyddsfaktor för exempelvis lindrigare former av depression- eller ångestsyndrom. Appen är dock inte en klinisk behandling – vi ser det som ett verktyg.

Hur har du hunnit med så mycket samtidigt som du studerar heltid?
– Grunden är bara att jag lägger ner väldigt många timmar. Det är ingen magi. Det underlättar förstås att jag tycker att det är så kul. Det är inget stressmoment utan ger mig energi att arbeta med det. 

I dag är han den enda som är anställd i företaget, men han får stort stöd och hjälp att testa och validera idén och konceptet med hjälp av UU Innovation. I ett senare skede har appen attraherat tre investerare:  Uppsala universitet Invest, We App och Sara Wallén, som är VD för MindMore, en kognitiv screeningplattform för primärvården.

Förutom utmärkelsen Årets Uppsalastudent får du även 100 000 kronor. Vad betyder det här för dig?
– Det betyder en skön ekonomisk trygghet. Jag har inte tjänat så mycket pengar på Zeeds. Första tiden tjänade jag inte en krona på att utveckla, så de här pengarna ger mig andningsutrymme och en möjlighet att ta ut lite lön. Efter alla timmar som jag har lagt ner är det ganska skönt att bli belönad för det arbete jag gjort. Jag ska försöka arbeta på heltid med Zeeds efter examen, och det sparar företaget mycket pengar om de slipper lite personalkostnader för mig. 

Om Zeedsapp:  https://www.zeedsapp.com/
Om boken Like i SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/sa-manipulerar-sociala-medier-dig

28 december 2020


Kategori


Stipendiat


Bild

Johan Wahlgren