Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 100.000 kronor har tilldelats Henrik Jönsson, 33 år, Staffanstorp. Stipendiet överlämnades av riksmarskalk Fredrik Wersäll under Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Blå hallen. 

Motiveringen från stipendiekommittén lyder: ”Henrik Jönsson tilldelas stipendiet för hans insatser under mottot arbeta med och inte mot naturen. Han engagerar sig med stort teknikintresse och starkt ledarskap i uthålligt jordbruk, exempelvis svensk ekologisk humleodling. Med insikt om betydelsen av god kontakt med det omgivande samhället bidrar Henrik Jönsson också till att stärka banden mellan stad och landsbygd.”

Henrik Jönsson driver tillsammans med sin far familjejordbruket Kornheddinge gård med inriktning på växtodling och han är även VD för bolaget Torreberga Maskinstation AB, ett samarbete mellan fem skånska gårdar i syfte att optimera delägarnas maskinparker och teknikanvändande. Tillsammans med familj och vänner driver han också Korngården AB, Sveriges största kommersiella ekologiska humleodling, samt ett gårdsbryggeri.

Hur lantbruket kan dra nytta av den tekniska utvecklingen i samhället är något som intresserar och engagerar Henrik. Han samarbetar bl.a. med ett företag som utvecklat GPS-loggning för jordbruksmaskiner. På så sätt får Henrik maximal kontroll över hur effektivt maskinstationens utrustning används på enskilda gårdar och fält.

– Det förenklar redovisning och rapportering betydligt jämfört med de tidigare Excel-arken, samtidigt som det ger varje delägare möjlighet att bruka sin egen gård eller driftenhet på bästa sätt, förklarar han. 

Henriks motto är ”arbeta med naturen, inte emot den”. Det innebär att så långt det är möjligt minska användandet av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och istället återuppliva de metoder jordbrukare använde förr i tiden för att hantera sådant som svampangrepp och skadeinsekter. Där har den ekologiska humleodlingen bidragit med nya synsätt som Henrik nu omsätter i den traditionella växtodlingen, t.ex. att gynna nyttoinsekter eller att använda mellangrödor som binder näring i jorden.

Humleodlingen startade med några försöksplantor sedan två syskon gått en hembryggningskurs och behövde råvaror. Fem år senare uppgår planteringen till 0,5 hektar och kommer att byggas ut, berättar Henrik. Bland kunderna finns bryggerier, handelshus och hemmabryggare.

Henrik ser flera utmaningar för det svenska lantbruket:

– Vi konkurrerar med världsmarknadspriser som tvingar oss att ständigt effektivisera, automatisera och skapa större enheter för att överleva. Kanske borde vi tänka annorlunda? Det mesta som produceras i Sverige konsumeras här, men med tanke på att svenska produkter håller mycket hög kvalitet borde vi kunna exportera mer, t.ex. till Asien, till ”premiumpriser”.

– Det är också viktigt att göra konsumenter mera medvetna om hur maten hamnar på bordet, fortsätter han. Tänk vilket fantastiskt samhälle vi har där du kan ta valfritt recept på internet och inhandla alla råvaror i butik nästan dygnet runt! Dessutom till samma priser som för 40-50 år sedan. Vad innebär det för jordbruket och livsmedelsbranschen?

 

 

30 januari 2020


Kategori


Stipendiat


Bild

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Text

Cari Hildebrand

Besöksadress

Strandvägen 5 A
Stockholm

Postadress

Box 7823
103 97 Stockholm

Cecilia Wikström

Stiftelsedirektör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 6283099

Marthe Niemi

Stiftelsesekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235

Marthe Niemi

Stiftelsesekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (70) 3113235


© Anders Walls Stiftelse.

Integritetspolicy