Stipendium till ägg- och operaproducent i Norrbotten

Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 100.000 kronor har tilldelats Viktor Boman (f. 1984). Viktor driver sedan starten 2011 företaget Klöverbergsgården AB i Klöverträsk utanför Luleå, idag Norrbottens största äggproducent med elva anställda, 61.000 höns, en omsättning på 22 Mkr och 20 procents marknadsandel. Stipendiet överlämnades av prins Carl Philip vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

På gymnasiets handelslinje fick Viktor prova på att driva ett UF-företag (Ung Företagsamhet) och sedan var framtidsdrömmen klar: Han ville bli entreprenör och utveckla ett eget lönsamt företag. Men vad och i vilken bransch? Det var frågan. 

Viktors farföräldrar hade bedrivit äggproduktion från 1970-talet fram till början av 1990-talet då ett nytt regelverk, som bl.a. förbjöd hönsburar, resulterade i att så gott som alla äggproducenter i Norrbotten försvann. Istället levererades äggen från stora anläggningar i södra Sverige. Viktor tyckte att det var dags att åter erbjuda konsumenterna i Norrbotten närproducerade ägg. En marknadsundersökning bland butikerna visade att intresset var stort. När Coop Norrbotten lämnade en avsiktsförklaring om inköp trodde Viktor att även finansieringen snart var löst men såväl banker som investerare tvekade inför den unge entreprenören med de stora planerna. Det var först när en välkänd och framgångsrik företagare gick in som delägare som andra vågade följa efter. 

Viktor Boman driver också konsultföretag inom management och affärsutveckling och fick i uppdrag av Luleå kommun att utreda förutsättningarna för en sångfestival. Det resulterade i att han sedan 2009 är producent för Mattei-festivalen med den världsberömde operasångaren Peter Mattei som frontfigur och konstnärlig ledare. Mattei är numera också delägare i äggföretaget. Viktor är för övrigt själv en duktig baryton och ofta anlitad solist vid förrättningar och konserter. 

Viktor är inte den som vilar på lagrarna. Det finns gott om utmaningar inom fjäderfä-branschen, säger han. 
– Vi utvecklar den ekologiska sidan med utomhusgående höns och förbereder ett samarbete för att även kunna erbjuda lokalt producerad kyckling. Miljöhänsyn och hållbarhet är honnörsord. Dessutom expanderar vi geografiskt till delar av Västerbotten. 

Anders Walls landsbygdsstipendium delas ut till företagare inom lant- och skogsbruk som genom sin entreprenörsanda och kreativitet bidragit till landsbygdens utveckling. Särskild vikt fästs vid om kandidaterna har bidragit till sysselsättningen på landsbygden genom att ta vara på ortens möjligheter.


Relaterade länkar

Klöverbergsgården AB
Text: Cari Hildebrand Bild: Pelle T Nilsson