Skip to main content

Kenneth Alness, vår landsbygdsstipendiat 1995, har mottagit utmärkelsen European Award for Cooperative Innovation i kategorin ”Miljövärdeskapande – biologisk mångfald och naturresurser” för den unika metoden ThermoSeed, en innovativ, högeffektiv och miljövänlig fröbehandlingsteknik som ersätter kemiska produkter. Kenneth utvecklade metoden att behandla utsäde med vattenånga som ett forskningsprojekt på SLU och är idag VD för ThermoSeed Global som ägs av Lantmännen.

Mer än 100 jord- och skogsbrukskooperativ deltog i den 5:e upplagan av European Award for Cooperative Innovation. Priset, som anordnas av Copa Cogeca och stöds av den spanska kooperativa banken Cajamar Caja Rural, syftar till att uppmärksamma värdeskapande innovationer för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Lantmännen driver idag tre anläggningar i Sverige och licensierar ut metoden till nio anläggningar som hanteras av externa partners runt om i Europa och i USA. Inom de svenska anläggningarna förädlas mer än 50 000 ton utsäde årligen, vilket utgör cirka 40 procent av den svenska utsädesmarknaden.

Över hela världen arbetar aktörer inom livsmedelsproduktion och jordbruk hårt för att hitta hållbara lösningar som sänker koldioxidutsläppen och minskar kemikalieanvändningen. Därför är efterfrågan på ThermoSeed ständigt växande. Två nya anläggningar kommer att installeras och vara i full drift i juli 2021, drivna av två nya partners, Fenaco i Schweiz och Vihervakka i Finland.

05 Maj 2022


Kategori