Skip to main content

Kenneth Alness är en av sex nya hedersdoktorer som i år har utsetts vid tre av SLU:s fyra fakulteter.

Han blir hedersdoktor vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

"VD Kenneth Alness har arbetat med forskning och innovationer inom jord- och skogsbruk, och har bland annat bidragit till uppfinningar som har minskat användningen av kemiska växtskyddsmedel. Ett mycket framgångsrikt exempel är den prisbelönta metoden ThermoSeed, som innebär att utsäde saneras från utsädesburna växtsjukdomar genom en form av pastörisering med het vattenånga. Metoden har sitt ursprung i forskning vid SLU, och utsågs 2017 till en av de tre bästa innovationerna under SLU:s fyrtio första år som universitet. Kenneth Alness har haft ledande befattningar inom bland annat Lantmännen och det egna företaget Acanova AB. Han har också varit styrelseledamot i ett antal utvecklingsbolag och forskningsorganisationer, bland annat SLU Holdning AB", enligt ett pressmeddelande.

Sex personer har totalt utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Fyra av dem är verksamma i Sverige: VD Kenneth Alness, Knivsta; företagsledare Antonia Ax:son Johnson, Upplands Väsby; biolog Mats Karström, Vuollerim och agronom Hans Lindberg, Bollnäs. De övriga är professorna Tom Hobbs och Delia Grace Randolph, som är verksamma i USA respektive Storbritannien och Kenya.

2024 års hedersdoktorer promoveras i samband med SLU:s doktorspromotion den 5 oktober 2024 i Uppsala. Den 4 oktober håller de öppna föreläsningar.

30 Maj 2024


Kategori


Bild

Food planet prize

Text

Emma Gate