Skip to main content

Sopranen Johanna Wallroth, 2023 års Confidencen-stipendiat, framträder vid en mottagning på Sveriges residens i Paris den 20 juni i samband med avslutningen av Sveriges ordförandeskap i EU. Konserten är ett samarbete mellan Svenska institutet i Paris och Anders Walls Stiftelse.

— Johanna Wallroth är en fantastisk artist i världsklass. Vi är mycket glada och stolta över att få presentera henne för den franska publiken på avslutningsfesten för ordförandeskapet. Vi är tacksamma för det generösa stödet från Anders Walls stiftelse som gjort detta möjligt, säger Sara Arrhenius, direktör för Svenska institutet Paris.

— Genom samarbetet med Svenska institutet Paris kan vi förena olika kulturer och traditioner över nationsgränserna. Det skapar inte bara en symbolisk avslutning för det svenska ordförandeskapet, utan visar också på en djupare uppskattning för operakonsten, säger Cecilia Wikström, VD för Anders Walls stiftelse.

Johanna Wallroth har studerat vid Universität für Musik und darstellende Kunst Graz i Wien och framträtt på bland annat Ulriksdals slottsteater, Schlossteater Schönbrunn i Wien, Gensinakademien i Moskva och Zürich-operan. Tidigare i år tilldelades hon Anders Walls Confidencen-stipendium.

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd påbörjades den 1 januari 2023 och avslutas den 30 juni. Ordförandeskapets uppgift innebär att leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

19 juni 2023


Kategori


Bild

Amélie Chapalain

Text

Fredrik Söderbaum