Borgerskapets pris till pianisten John Nalan

Borgerskapets pris till pianisten John Nalan
Pianisten John Nalan, Giresta-stipendiat 2011, har mottagit Stockholms Borgerskaps stipendium Borgargåvan på 25.000 kr. Stipendiet utdelas årligen till en ung musikstuderande på Kungl. Musikhögskolan. Rektor och lärare på musikhögskolan väljer ut en lovande musiker som får äran att ta emot bidraget.

Motiveringen, undertecknad av Kungl. Musikhögskolans rektor Cecilia Rydinger Alin, lyder: 

”Kungl. Musikhögskolan vill å det varmaste rekommendera John Nalan. John är pianist och går andra året på kandidatutbildning med klassisk inriktning vid Edsberg. Denna utbildning har ett större inslag av självständiga studier och har större fokus på kammarmusik än den vanliga klassiska inriktningen. John är en av våra mest framgångsrika unga pianister. Hans spel är på högsta tekniska och musikaliska nivå och han spås en lysande framtid i musiklivet.”