Beijerstiftelsen främjar ungdomars forskarintresse

Unga Forskare har som syfte att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik och i år firar organisationen sitt 40-årsjubileum. En viktig del i verksamheten är Utställningen Unga Forskare, där gymnasieelever ställer ut sina naturvetenskapliga, tekniska eller matematiska projekt och tävlar om priser och stipendieresor. Årets final hölls på Tekniska muséet i Stockholm den 26-30 mars.

Förutom ett årligt stöd om 500.000 kronor för att arrangera och utveckla Utställningen Unga Forskare bidrar Kjell och Märta Beijers stiftelse, systerstiftelse till Anders Walls stiftelse, med priser i form av stipendieresor till olika lärosäten runt om i världen, i år till ett sammanlagt värde av 350.000 kronor. Beijerstiftelsen stödjer också sommarforskarskolan Rays med 300.000 kronor per år.

– Beijerstiftelsen har sedan 1974 finansierat svensk forskning. Jag är därför glad att vi tillsammans med Unga Forskare kan uppmuntra svenska ungdomars intresse inom området. Ungdomarnas och deras lärares engagemang är helt avgörande för att Sverige ska stå sig som en ledande forskningsnation även i framtiden, säger stiftelsens ordförande och medgrundare Anders Wall.

Sedan 2016 finansierar Beijerstiftelsen Lärarpriset till Ingvar Lindqvists minne med 700.000 kronor per år. Priset instiftades 1991 av Kungl. Vetenskapsakademien i syfte att uppmärksamma och uppmuntra pedagogiska insatser inom naturvetenskap, teknik och matematik.

2017 års lärarpris delades ut av Kungen i samband med Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars. Priset gick till Anna Efremova, Täby Friskola, Carolin Lysell, Klara Norra gymnasium i Stockholm, Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala och Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund.

Relaterade länkar

Unga Forskare
Text: Cari Hildebrand Bild: Ola Jacobsen