Skip to main content

Uppsala universitet inrättar en professur inom artificiell intelligens, AI, finansierad med 15 miljoner kronor under fem års tid av Kjell och Märta Beijers stiftelse, systerstiftelse till Anders Walls stiftelse. 

I samband med byggandet av det nya Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet sker en satsning på IT-verksamheten inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Användning av AI och stora datamängder ökar ständigt och kommer att starkt påverka morgondagens samhälle. Stora satsningar inom området görs såväl nationellt som internationellt. 

Professuren skall fungera som ett stöd till annan vetenskaplig verksamhet, främst inom naturvetenskap och teknikvetenskap. AI innebär ett betydelsefullt tillskott att lösa centrala frågor för flera vetenskapliga discipliner, t.ex. genom modellerings- och simuleringsmetoder, och kan bidra till ökad forskningskvalitet. Forskare inom de klassiska vetenskaperna, t.ex. fysik, kemi, biologi och geovetenskap, skall under professuren erbjudas möjlighet att utveckla sina forskningsområden med hjälp av AI.

”Vi är mycket tacksamma och glada för Beijerstiftelsens donation. Den innebär en kraftfull satsning på artificiell intelligens som ett verktyg för forskning inom naturvetenskap och teknik. Den tvärvetenskapliga miljön vid Ångströmlaboratoriet och universitetet i stort kommer på detta sätt att förstärkas ytterligare” säger professor Johan Tysk, vicerektor vid Uppsala universitet.

”Vårt nära och mångåriga samarbete med Uppsala universitet har bl.a. bidragit till världsledande genforskning. Nu vill vi utöka samarbetet genom stöd inom ett nytt spännande vetenskapligt område” säger Anders Wall, styrelseordförande för Kjell och Märta Beijers stiftelse.

Beijerstiftelsen har sedan 1990 donerat ca 170 miljoner kronor till Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom gen- och neuroforskning, läkemedelsforskning samt husdjursforskning. De tre områdena samverkar under det gemensamma namnet Beijerlaboratorierna i Uppsala.

Den nya professuren benämns ”Beijerprofessuren i artificiell intelligens”, på engelska ”Beijer Professorship in Artificial Intelligence”, med placering vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Tillsättning av professuren sker genom universitetets normala förfarande.

Bilden:
Avtalet signerades på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i den nya konferensavdelningen, där inredningen bekostats av Beijerstiftelsen.
Sittande: Johan Tysk, vicerektor teknik och naturvetenskap och Anders Wall, Beijerstiftelsens ordförande. Stående fr. v. Anders Malmberg, prorektor, Eva Åkesson, rektor och Anders Hallberg, tidigare rektor för Uppsala universitet.

 

05 Maj 2019


Kategori


Bild

Magnus Hjalmarsson

Text

Cari Hildebrand