Skip to main content

Den 2 oktober invigdes forskningsprojektet AI4Research vid Uppsala universitet. Ett projekt där forskare från alla universitetets vetenskapsområden samlas för att utifrån olika kunskaper och perspektiv jobba med både grundforskning om och tillämpningar av artificiell intelligens. Den nya AI-professuren, som innehas av Thomas Schön, finansieras av Beijerstiftelsen. 

– Nu är bandet klippt, verksamheten är i gång. Välkomna till Carolina Rediviva!

Så avslutade överbibliotekarie Lars Burman invigningsceremonin som innebär avstampet för forskningsprojektet och invigningen av de för ändamålet anpassade lokalerna i universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Och biblioteket är en utmärkt plats för denna ultramoderna forskning, menade Lars Burman. Det är en naturligt tvärvetenskaplig miljö där spjutspetsforskning bedrivits under 200 år.

På grund av de speciella omständigheter som råder var i stort sett endast medverkande talare på plats på Carolina. Ceremonin sändes digitalt och publiken närvarade via länk.

AI4Research är ett femårigt projekt som har i uppdrag att förstärka, förnya och vidareutveckla forskningen inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Projektet erbjuder forskare medel för en sabbatsperiod på minst halvtid under maximalt ett år. Den vetenskaplige ledaren är Thomas Schön som innehar Beijerprofessuren i artificiell intelligens.

Invigning av AI4Research, Foto Mikael WallerstedtProrektor Anders Malmberg passade vid sitt anförande på att tacka Anders Wall och Beijerstiftelsen för att de bidrar till att universitetet kan göra mer kraftfulla satsningar på forskning än vad som annars vore möjligt. Anders Wall framförde att det var en stor ära att få vara med vid invigningen och att han gladde sig åt att se värden som genererats i näringslivet komma kunskapen och samhället till gagn.

Statsvetaren Alexandra Segerberg och Matteo Magnani från institutionen för informationsteknologi berättade kort om sitt gemensamma projekt som handlar om digitala medier och politik.

Universitetets tre vicerektorer deltog alla i invigningen. Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap lyfte fram att det speciella med satsningen AI4Research är att det handlar om AI som vetenskapligt verktyg.
– När AI blir forskningsverktyg kommer det även in i undervisningen. Då höjs kompetensen brett, sade Johan Tysk.

Se film från invigningen här:
https://streamio.com/api/v1/videos/5f7c15216f8d8d2069000009/public_show?player_id=59eed3d56f8d8d20b5000001&link=true

03 oktober 2020


Kategori


Bild

Mikael Wallerstedt

Text

Linda Koffmar, Uppsala universitet