Skip to main content
Emil Falk från Gnosjö har tilldelats Anders Wall-stipendium för Ung Företagsamhet 2023.

Emil Falk (f. 2003) från Gnosjö tilldelas Anders Wall-stipendium för Ung Företagsamhet på 125 000 kronor. Stipendiet delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars. 

Genom organisationen Ung Företagsamhet får gymnasieelever möjlighet att under ett år prova på att driva företag, så kallade UF-företag, för att sälja sina varor och tjänster. Under sista året på teknikprogrammet på Gnosjöandans Kunskapscenter drev Emil UF-företaget Noll Deponi tillsammans med två klasskamrater. Affärsidén bygger på en uppfinning som kan minska återvinningscentralers deponi av fönster och dörrar med upp till 50 procent.

— Ungefär 50 000 ton avfall deponeras varje år, varav hälften består av fönster och dörrar med glas i. Vi såg att det fanns behov av en grönare lösning och potential till att minska mängden avfall och öka återvinningsgraden rejält.

Emil Falk, 19 år, är född och uppvuxen i Gnosjö. Affärsidén kom efter en rundtur på den lokala återvinningscentralens deponiområde, där avfall som inte kan återvinnas grävs ner i marken. Emil och hans team tog fram en kravspecifikation, och efter fem månader hade de uppfunnit, finansierat och byggt en maskin som var redo att tas i drift. 

Urvalskommittén skriver att Emil har arbetat metodiskt och strategiskt för ett hållbart företag, och har säkrat upp utvecklingen på ett föredömligt sätt genom att vidareutveckla både maskin och affärsmodell, samt tagit in kompetenta delägare i företaget. 

Glaset blir cirkulärt 

Maskinen krossar ut glasrutan från fönsterramen med hjälp av gasfjädrar. Fönstrets beståndsdelar separeras och möjliggör för en helt cirkulär glasåtervinning. 

Efter gymnasiet har Emil valt att driva idén vidare och är idag grundare och VD till WindowGlass Recycling Sweden AB. Företaget har redan fyra medarbetare och undersöker nu förutsättningarna för att skapa en fullskalig återvinningsanläggning.

Stipendiet överlämnas vid Anders Walls stiftelses årliga stipendieutdelning den 10 mars i Stockholm. Stipendiet omfattar ett medlemskap i nätverket Wallumni, som består av tidigare Anders Wall-stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans. 

— Att få Anders Walls stipendium är en stor ära och ett bevis på att vi har tagit rätta steg med företaget. Jag ser fram emot att träffa Wallumninätverket och hoppas kunna bidra med mina erfarenheter.

10 mars 2023


Kategori


Stipendiat


Bild

Martin Fuxin

Text

Fredrik Söderbaum