Skip to main content
Odessa Bäckfors, mottagare av Anders Walls stipendium till studerande vid Handelshögskolan 2023.

Odessa Bäckfors (f. 2000) tilldelas Anders Walls stipendium till studerande vid Handelshögskolan i Stockholm. Stipendiet uppgår till 200 000 kronor och har tillkommit för att uppmuntra och lyfta fram studenter som utmärkt sig inom entreprenörskap och kreativt tänkande.

Odessa är VD och medgrundare av startup-företaget Archr, en digital plattform som möjliggör för konsumenter att jämföra produkter och tjänster utifrån pris och hållbarhet. Archr startades genom, och har fått stöd av, Handelshögskolans startupinkubator SSE Business Lab. Odessas engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor startade redan när hon studerade vid Alpina skidgymnasiet i Gällivare.

— Klimatförändringarna i Norrbotten är påtagliga och man kan se med blotta ögat hur snötillgången i regionen minskar för varje år. Vi pratar ofta om att dra ner på flygandet och undvika vissa livsmedel för att minska utsläppen, men jag saknade en helhetslösning som kunde hjälpa mig att ta kontroll över min konsumtion. 

Företaget har utvecklat en algoritm som kan analysera data från företag och utvärdera varornas hållbarhetsprestanda. På så vis vill de hjälpa konsumenter att göra mer informerade val och främja en mer hållbar livsstil.
— Idag poängsätter vi produkterna utifrån cirkularitet och CO2-avtryck, och snart kommer vi inkludera fler aspekter, såsom påverkan på ekosystem, sociala förhållanden och hur transparenta företagen är med hållbarhetsdata. På så vis strävar vi efter att presentera ett heltäckande hållbarhetsbegrepp.

Affärsmodellen bygger huvudsakligen på intäkter genom s.k. affiliatemarknadsföring, där Archr tillhandahåller trafik till återförsäljare mot provision. Företaget har fått positiv respons från både användare och investerare, samt från företag som vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, gläds åt att stipendiet går till en Handelsstudent som så tydligt personifierar skolans utbildningsambition.
— På Handelshögskolan och SSE Business Lab vill vi utveckla framtida ledare som arbetar faktabaserat, är reflekterande, empatiska och entreprenöriella. Hos Odessa ser vi alla dessa kvaliteter, säger han.

Stipendiet överlämnas vid Anders Walls stiftelses årliga stipendieutdelning den 10 mars i Stockholm. Odessa blir i och med detta medlem av stipendiatnätverket Wallumni, som består av tidigare Anders Wall-stipendiater. 

03 mars 2023


Kategori


Bild

Jonathan Foster

Text

Fredrik Söderbaum